VirtualBox дискний хэмжээг нэмэгдүүлэх

нь Windows эхлэн 10, виртуал Ubuntu Linux-ийн дискийг өргөжүүлэх хэрхэн (.VDI) usando Oracle-ийн VM VirtualBox? хэрхэн харах 2 алхам!

үргэлжлүүлэн уншаад