Visual Studio хуульд автомат эмхэтгэлийн хэмнэх ярианаас

Энэ албан тушаалд бид хоёр асуудлыг шийдэж болно: 1) тушаал “TSC” Энэ нь нэгдсэн терминал VS кодыг хүлээн зөвшөөрөхгүй, и 2) файлыг хэмнэх үед эмхэтгэлийн автоматаар ажиллахгүй бол “.ДҮ-ний” (скриптийг бичнэ).

үргэлжлүүлэн уншаад