MySQL වගු අයකර පමණක් .frm හා .ibd ගොනු ලබා ගත හැකි වූ විට

විසඳන ආකාරය “MySQL දෝෂ #1146 - ව ව නොපවතියි” ගොනු මාරු කරමින් සිදු .idb (InnoDB) කෙලින්ම බහලුම් අතර (tablespace).

Continue reading