ການຕິດຕັ້ງຫຼືປັບປຸງ Java ໃນ Ubuntu

ທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະຕິດຕັ້ງ Java ໃນປະເພນີແລະໄດ້ຢ່າງປອດໄພໂດຍມີພຽງແຕ່ Ubuntu 4 ຂັ້ນຕອນ? ທີ່ນີ້ເປັນວິທີທີ່ວ່ອງໄວໃນການເຮັດສິ່ງນີ້ໂດຍບໍ່ມີການໃຊ້ແຫລ່ງຂ່າວທີ່ພາກສ່ວນທີສາມ.

ສືບຕໍ່ການອ່ານ