шийдвэрлэх “Энэ нь эвгүй юм / 404 Олж чадаагүй алдаа” суулгасны дараа “zend-илэрхийлэлтэй”

Middleware хамтран ажиллах, Энэ асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэх вэ хариулах “Энэ нь эвгүй юм / 404 Олж чадаагүй алдаа” суулгасны дараа “zend-илэрхийлэлтэй”.

үргэлжлүүлэн уншаад