модемоор дамжуулан эргүүлэхдээ DDNS тохируулах нь + чиглүүлэгч

Март ямар ч IP болон DynDNS! Гүүр горимд ажиллаж, DNS-O-Matic нь DDNS тохируулахын тулд таны чиглүүлэгч болгох.

үргэлжлүүлэн уншаад