модемоор дамжуулан эргүүлэхдээ DDNS тохируулах нь + чиглүүлэгч

Март ямар ч IP болон DynDNS! Гүүр горимд ажиллаж, DNS-O-Matic нь DDNS тохируулахын тулд таны чиглүүлэгч болгох.

үргэлжлүүлэн уншаад

Cloud Гадил PI болон OwnCloud нь файл байршуулах [бүрэн]

өөрийн хост үүл файл үүсгэх (үүл) Гадил PI ашиглах (техник хангамж) и OwnCloud (програм хангамж).

үргэлжлүүлэн уншаад