Ρύθμιση DDNS για να περιστραφείτε μέσω μόντεμ + δρομολογητής

Ξεχάστε το No-IP και DynDNS! Βεβαιωθείτε σας δρομολογητής λειτουργεί σε λειτουργία γέφυρας και να ρυθμίσετε DDNS με DNS-O-Matic.

Συνέχεια ανάγνωσης

Cloud φιλοξενία αρχείων με μπανάνα PI και [Πλήρη]

Δημιουργώντας τη δική σας φιλοξενία αρχείων σύννεφο (Σύννεφο) χρήση της μπανάνας PI (Υλικού) και το cloud (Λογισμικό).

Συνέχεια ανάγνωσης