പരിഹരിക്കുന്നു “ഇത് അരോചകമാണ് / 404 കണ്ടെത്തിയില്ല പിശക്” ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത ശേഷം “zend-expressive”

മിഡിൽവെയറിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു, ഈ പോസ്റ്റിൽ‌ ഞങ്ങൾ‌ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കും “ഇത് അരോചകമാണ് / 404 കണ്ടെത്തിയില്ല പിശക്” ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത ശേഷം “zend-expressive”.

പ്രശ്നം

Recentemente, interessado em ver como os Middleware funcionam, fiz a instalação dozend-expressive-skeletonconforme o Guia Quick Start: Using the Skeleton + Installer:

$ composer create-project zendframework/zend-പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന-skeleton expressive

ഈ ശേഷം, para checar o resultado, acessei o navegador no endereço http:://localhost/expressive/public/ e peguei o seguinte erro:

Oops!
ഇത് അരോചകമാണ്.
 
We encountered a 404 കണ്ടെത്തിയില്ല പിശക്.
 
You are looking വേണ്ടി something that doesn't exist or may have moved. Check out one of the links on this page or head back to Home.

പരിഹാരം

A mensagem de erro indicava que a página não tinha sido encontrada, അതുകൊണ്ടു, parecia um problema de PATH (വഴി) para os arquivos da aplicação.

Dando uma olhada por aí, cheguei a conclusão que isto aconteceu por eu não ter criado o projeto diretamente na raiz do diretório de publicação (മുൻ: www/ ou htdocs/), mas em um subdiretório, desse jeito: http:://localhost/പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന/public/.

Enfim, parece que o Expressive tem alguma dificuldade com Base Url / Base Path. Na verdade a própria arquitetura do Zend Framework convenciona que o diretório de publicação deve ser opublic/“, tanto que se você rodar o servidor Web apontando parapublic/“, a aplicação funciona normalmente.

Rodando o comandophp -S 0.0.0.0:8080 -t public/pelo terminal (command):

Taylor@taylor-pc MINGW64 /c/wamp64/www/expressive
$ php -S 0.0.0.0:8080 -t public/
PHP 7.0.10 Development Server started at Thu Aug 10 15:55:00 2017
Listening on http://0.0.0.0:8080
Document root is C:\wamp64\www\expressive\public
Press Ctrl-C to quit.
[Thu Aug 10 15:55:34 2017] 127.0.0.1:65106 [404]: /expressive/public/

ഇപ്പോൾ അതെ, fazendo isto é possível acessar http:://localhost/expressive/public/ sem qualquer erro.

Mas para não ficar nessa de sempre apontar parapublic/“, existe o Middleware ലോസ് / ബേസ്പാത്ത് como solução de contorno. A instalação é simples:

$ കമ്പോസർ require The/basepath

ഈ ശേഷം, basta adicionar o Middleware como um dos primeiros na sua aplicação. ഉദാഹരണത്തിന്, eu coloquei a chamada no arquivopublic\index.php”, logo após “$app ter sido inicializada:

1
$app->pipe(പുതിയ \LosMiddleware\BasePath\BasePath('/expressive/public'));

That’s it!

Referência

Access /path/to/public got 404 page
Base Path Middleware for PHP

മൊത്തമുള്ളഅനുമതികള്: 8991

ഒരു അവലോകനത്തിന് “പരിഹരിക്കുന്നു “ഇത് അരോചകമാണ് / 404 കണ്ടെത്തിയില്ല പിശക്” ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത ശേഷം “zend-expressive”

ഒരു മറുപടി വിടുക

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ചെയ്യില്ല. ആവശ്യമായ ഫീൽഡുകൾ കൊണ്ട് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു *