નિરાકરણ “આ અનાડી છે / 404 મળ્યો નથી ભૂલ” સ્થાપન પછી “Zend-અર્થસભર”

મિડલવેરનો સાથે કામ, પોસ્ટ આ સમસ્યા હલ થશે “આ અનાડી છે / 404 મળ્યો નથી ભૂલ” સ્થાપન પછી “Zend-અર્થસભર”.

સમસ્યા

Recentemente, interessado em ver como os Middleware funcionam, fiz a instalação dozend-expressive-skeletonconforme o Guia Quick Start: Using the Skeleton + Installer:

$ composer create-project zendframework/Zend-અર્થસભર-skeleton expressive

આ પછી, para checar o resultado, acessei o navegador no endereço HTTP://localhost/expressive/public/ e peguei o seguinte erro:

Oops!
આ અનાડી છે.
 
We encountered a 404 મળ્યો નથી ભૂલ.
 
You are looking માટે something that doesn't exist or may have moved. Check out one of the links on this page or head back to Home.

ઉકેલ

A mensagem de erro indicava que a página não tinha sido encontrada, તેથી, parecia um problema de PATH (માર્ગ) para os arquivos da aplicação.

Dando uma olhada por aí, cheguei a conclusão que isto aconteceu por eu não ter criado o projeto diretamente na raiz do diretório de publicação (ભૂતપૂર્વ: www/ ou htdocs/), mas em um subdiretório, desse jeito: HTTP://localhost/અર્થસભર/public/.

આખરે, parece que o Expressive tem alguma dificuldade com Base Url / Base Path. Na verdade a própria arquitetura do Zend Framework convenciona que o diretório de publicação deve ser opublic/“, tanto que se você rodar o servidor Web apontando parapublic/“, a aplicação funciona normalmente.

Rodando o comandophp -S 0.0.0.0:8080 -t public/pelo terminal (આદેશ):

Taylor@taylor-pc MINGW64 /c/wamp64/www/expressive
$ php -S 0.0.0.0:8080 -t public/
PHP 7.0.10 Development Server started at Thu Aug 10 15:55:00 2017
Listening on http://0.0.0.0:8080
Document root is C:\wamp64\www\expressive\public
Press Ctrl-C to quit.
[Thu Aug 10 15:55:34 2017] 127.0.0.1:65106 [404]: /expressive/public/

Agora sim, fazendo isto é possível acessar HTTP://localhost/expressive/public/ sem qualquer erro.

Mas para não ficar nessa de sempre apontar parapublic/“, existe o Middleware લોસ / basepath como solução de contorno. સ્થાપન સરળ છે:

$ સંગીતકાર require los/basepath

આ પછી, basta adicionar o Middleware como um dos primeiros na sua aplicação. ઉદાહરણ માટે, eu coloquei a chamada no arquivopublic\index.php”, logo após “$એપ્લિકેશન” ter sido inicializada:

1
$એપ્લિકેશન->pipe(નવી \LosMiddleware\BasePath\BasePath('/expressive/public'));

બસ આ જ!

Referência

Access /path/to/public got 404 page
Base Path Middleware for PHP

હિટ કુલ સંખ્યા: 8991

પર એક સમીક્ષા “નિરાકરણ “આ અનાડી છે / 404 મળ્યો નથી ભૂલ” સ્થાપન પછી “Zend-અર્થસભર”

એક જવાબ છોડો

તમારું ઇમેઇલ સરનામું પ્રકાશિત કરવામાં આવશે નહીં. જરૂરી ક્ષેત્રો સાથે ચિહ્નિત થયેલ છે *