မှတ်ချက်ပေးမေးခွန်းနံပါတ် 2

[MPU, 2010 – IT Technician ပါ။] class C1 သည် အချို့သော method M1 ကိုအကောင်အထည်ဖော်ပြီး အမျိုးအစားခွဲနှစ်ခုရှိသည် ဟုယူဆပါ။: C2 e C3. ဒီအခြေအနေမှာ, C2 သို့မဟုတ် C3 အရာဝတ္ထုတစ်ခု၏အပြုအမူ…

မှတ်ချက်ပေးမေးခွန်းနံပါတ် 2

မေးခွန်း

[MPU, 2010 – IT Technician ပါ။]

Julgue o item CERTO ou ERRADO:

class C1 သည် အချို့သော method M1 ကိုအကောင်အထည်ဖော်ပြီး အမျိုးအစားခွဲနှစ်ခုရှိသည် ဟုယူဆပါ။: C2 e C3. ဒီအခြေအနေမှာ, o comportamento de um objeto de C2 ou C3 que receba uma mensagem invocando o método M1 será obrigatoriamente idêntico ao comportamento de um objeto de C1 que receba a mesma mensagem.

အဖွေ

Clique aqui para ver a resposta!

သတင်းရင်းမြစ်

– H ကို. M က. Deittel, : P. J. Deittel, JAVA como programar, 4ª Edição
– ကို http://pt.wikipedia.org/wiki/Orientação_a_objetos
– ကို http://en.wikipedia.org/wiki/Method_overloading

စုစုပေါင်း access: 3726

မှတ်ချက် Leave

သင့်အီးမေးလ်လိပ်စာပုံနှိပ်ထုတ်ဝေမည်မဟုတ်ပါ.