การย้าย wordpress ระหว่างโดเมนโดยการแลกเปลี่ยน URL

ในทางปฏิบัติที่จำเป็นในการส่งเว็บไซต์ “เวิร์ดเพรส + Woocommerce” จาก localhost ไปยังโดเมนอินเทอร์เน็ต, แน่นอน, การแลกเปลี่ยน url ทั้งหมดที่อ้างอิงภาพ.

ปัญหา

Havia feito na minha máquina (localhost) uma Loja Virtual utilizando WordPress + Woocommerce e precisava agora enviá-la para o servidor na Internet. อย่างไรก็ตาม, era preciso que todas a URLs geradas pelo sistema durante a criação de produtos e posts deixassem de apontar para olocalhost/meusitee passassem a se referir ao novo domínio na internet; vamos chamá-lo demeudominio.com/meusite”.

Fica convencionado, แบบนี้:
URL ANTIGA: localhost/meusite (na minha máquina/local)
URL NOVA: meudominio.com/meusite (no meu servidor remoto/Internet)

จากนั้น, você deve trocar a URL de exemplo, pela sua URL real.

ความสนใจ: antes de executar qualquer procedimento, faça o Backup de sua base de dados e arquivos. É por sua conta e risco!

วิธีการแก้ไขปัญหา

Não irei me aprofundar emcomo fazere sim noque fazer”. Basicamente você deve:

(1) Exportar a SQL do site local utilizando o PhpMyAdmin (ou outra ferramenta para manipular SQL);

(2) Criar a nova base de dados no servidor na Internet e importar a SQL gerada para o novo domínio;

(3) Enviar via FTP todos os arquivos da máquina local para o servidor na remoto;

(4) Abrir o arquivo wp-config.php (na raiz do seu WordPress, lá do servidor) e alterar os dados de conexão com a nova base de dados;

(5) Ainda no wp-config.php, acrescentar essas duas linhas:

 ชุด('WP_HOME',' http://meudominio.com/meusite');
 ชุด('WP_SITEURL',' http://meudominio.com/meusite');

(6) Abrir o arquivo function.php (na raiz do TEMA do seu WordPress, lá do servidor em /wp-content/themes/seutema) e acrescentar essas duas linhas:

 update_option('siteurl',' http://meudominio.com/meusite');
 update_option('home',' http://meudominio.com/meusite');

(7) ในที่สุด, é preciso alterar as URLs diretamente no Banco de dados. สำหรับเรื่องนี้, abrir a sua base de dados utilizando alguma ferramenta de manipulação, como o phpMyAdmin, selecionar a base de dados da sua aplicação e executar as seguintes SQL (não esqueça de trocar o domínio do exemplo para seu domínio real):

1
2
3
4
5
6
 UPDATE 
   wp_posts 
 SET 
   post_content = REPLACE (post_content, 
               'localhost/meusite', 
               'meudominio.com/meusite');

e também esta SQL:

1
2
3
4
5
6
 UPDATE 
   wp_posts 
 SET 
   guid = REPLACE (guid, 
           'localhost/meusite', 
           'meudominio.com/meusite');

Eu não sei se existe um jeito mais fácil de fazer isto, mas desta forma eu testei e funciona. กล่าวว่า, โชคดี!

แหล่งที่มา:

Mais detalhes, ver http://codex.wordpress.org/pt-br:Mudando_o_URL_do_Site

จำนวนผู้เข้าชม: 26250

3 comentários sobre “การย้าย wordpress ระหว่างโดเมนโดยการแลกเปลี่ยน URL

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมลของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่. ฟิลด์ต้องมีเครื่องหมาย *