Instalar Firefox no Debian

Instalação do Mozilla Firefox viaapt-getno Debian Squeeze, em 4 bước. Nó hoạt động!

Giải pháp

Em um terminal como ROOT, Hãy làm như sau:

(1) Remova o navegador Iceweasel (padrão de instalação)

  apt-get remove iceweasel

(2) Adicione a seguinte linha em seu /etc/apt/sources.list

  deb http://packages.linuxmint.com debian import

(3) Baixe e instale o Firefox via APT

  apt-get update
  apt-get install firefox

(4) Baixe e instale o idioma PT-BR

  apt-get install firefox-l10n-pt-br

Nguồn

http://superuser.com/questions/322376/how-to-install-real-firefox-on-debian

Tổng lượt truy cập: 3053

Để lại câu trả lời

Các địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu bằng *