พิมพ์พื้นที่เฉพาะของไซต์ด้วย CSS

ต้องการพิมพ์เฉพาะพื้นที่เฉพาะของไซต์? ดังนั้น, วิธีการกำหนดเขตพื้นที่พิมพ์นี้? CSS เป็นโซลูชัน!

ปัญหา

Cenário: มีเว็บไซต์ใด ๆ บนหน้าจอ, และขวาตรงกลางเป็นชนิดของรายงาน (ข้อมูลทดสอบตาม). Como imprimir apenas a área que eu tinha interesse?

วิธีการแก้ไขปัญหา

Como sabemos, พิมพ์ @media é um recurso CSS que nos permite controlar o estilo do que será impresso. Vamos analisar duas situações.

Not Print

1° CasoImprimir tudo, mas excluir uma ou mais áreas da impressão
Quando você tem uma área que deseja excluir da impressão é fácil, basta criar uma uma class dentro de “พิมพ์ @media” ocultando a visibilidade e atribuí-la ao elemento (tag html) que você não quer imprimir. No caso abaixo, foi criado a classe .notprint e atribuída a uma DIV que não deve ser impressa.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
<!DOCTYPE html>
<HTML>
<หัว>
 <ชื่อเรื่อง>Not Print</ชื่อเรื่อง>
 <ชนิดของลักษณะ="text/css">
   @สื่อ พิมพ์ { 
     .notprint { visibility:hidden; } 
   }
 </สไตล์>
</หัว>
<ร่างกาย>
 <strong>Isto vai ser impresso!</strong>
 <div คลาส="notprint">
   Já isto, não será impresso!
 </div> 
 Aqui também será impresso!       
</ร่างกาย>
</HTML>

Yes Print

2° CasoIncluir uma única área na impressão, e excluir demais
Mas e quando for o contrário, IE, e se eu quiser imprimir apenas uma área específica, como uma DIV, ตัวอย่างเช่น, e não quiser que o restante do site apareça na impressão. Eis o motivo deste Post! แน่นอน, também usaremos o พิมพ์ @media, só que raciocinando de forma diferente. ในกรณีนี้, ocultamos a visibilidade de todos (*) os elementos do site e, em seguida, damos visibilidade apenas ao elemento que queremos imprimir, devidamente designado por um ID que chamei de #yesprint. แบบนี้, podemos, ตัวอย่างเช่น, imprimir apenas conteúdo de uma DIV específica.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
<!DOCTYPE html>
<HTML>
<หัว>
 <ชื่อเรื่อง>Yes Print</ชื่อเรื่อง>
 <ชนิดของลักษณะ="text/css">
  @สื่อ พิมพ์ {
   * {
    visibility:hidden;
   }
 
   #yesprint {
    visibility:visible;
    position: absolute;
    top:0;
    left:0;                   
   }                 
  }
 </สไตล์>
</หัว>
<ร่างกาย>
 <strong>Isto não vai ser impresso!</strong> 
 <div id="yesprint">
   Já isto e, apenas isto, será impresso!
 </div> 
 Aqui também não vai sair na impressão!      
</ร่างกาย>
</HTML>

Caso não ocorra o efeito desejado, possivelmente seja devido a sua template estar pegando estilo residual de algum CSS acima (pai). Tente usar !important ou ajustar o código para forçar o resultado esperado. Veja também se não há alguma tag quebrada, sem abrir ou fechar.

Testei esta solução no Internet Explorer 9, Firefox 14.0.1 และโครเมี่ยม 21.0.1180.8. Todos pareceram funcionar corretamenteLembro também, que caso queira imprimir cores e imagens do plano de fundo, isto deve ser configurado diretamente em cada navegador. ตัวอย่างเช่น, no Internet Explorer, vá no menu Arquivo > Configurar Página e habilite a opçãoImprimir cores e imagens do plano de fundo“, เป็นภาพด้านล่าง. Nesta mesma janela, é possível fazer outros ajustes de impressão.

Veja também: ทำให้ DIV การพิมพ์ | CSS ในการพิมพ์.

ที่อยู่… use por sua conta e risco!

จำนวนผู้เข้าชม: 14125

4 comentários sobre “พิมพ์พื้นที่เฉพาะของไซต์ด้วย CSS

  • Copie o código exatamente como está no exemplo do Post para seu servidor e teste para ver se funciona. Tente também colocar o CSS embutido direto na página (e não fazendo chamada externa), só para fins de testes. Às vezes, se você estiver usando código de CSS de terceiros (como plugins), pode ser que alguma Tag esteja definida como important!. Use o Firefox com o Firebug e procure identificar corretamente as classes ou ids CSS que você está querendo modificar. Use o ponteiro do Firebug para isto! E por aí vai

 1. วิลเลียม Alboin...ลงนามสันติภาพ กล่าวว่า:

  ขอบคุณ, วัตถุประสงค์ และชัดเจน. บทความยอดเยี่ยม!

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมลของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่. ฟิลด์ต้องมีเครื่องหมาย *