Κατασκευή κλουβιού στο Debian

Το κλουβί (ή κλουβί) είναι ένα χαρακτηριστικό που μας επιτρέπει να δημιουργήσουμε ένα απομονωμένο περιβάλλον Debian, εκτός από την αρχική. Αυτό είναι χρήσιμο όταν θέλουμε να δοκιμάσουμε, Ασφαλής, χειρισμός κώδικα, Πακέτα, υπηρεσίες και διανομή.

Το πρόβλημα

Imagine que você queira instalar um novo pacote, mas tem dúvida se isto poderá vir a prejudicar seu ambiente Debian original. A jaula é uma rápida e boa solução para resolver seu problema.

Λύση

Utilizaremos a suite Debootstrap para expandir um sistema básico Debian a partir do zero dentro de um diretório que, eventualmente, poderá serenjaulado” (chrooted). Apenas a título de compreensão, pense nisto como algo semelhante a uma máquina virtual (VM) – mas não é! Vamos ver como funciona.

Acesse o terminal como superusuário (Ρίζα)

 matrix@debian:~$ su -

Instale o debootstrap

 Ρίζα@debian:~# apt-get install debootstrap

Crie o diretório onde enjaularemos o Debian

 Ρίζα@debian:~# mkdir /jaula-debian/

Enjaule o Debian no diretório criado

 Ρίζα@debian:~# debootstrap stable /jaula-debian/ http://ftp.us.debian.org/debian

Observações:
(1) stable é atual distribuição estável do Debian. A suite debootstrap pode ter um codenome de lançamento (sid, wheezy, squeeze, lenny) ou um nome simbólico (unstable, testing, stable, oldstable);

(2) /jaula-debian/ é o diretório que criamos, onde o sistema Debian será instalado (bootstrap);

(3) http://ftp.us.debian.org/debian é o repositório de pacotes Debian. Você pode até mesmo usar um repositório local, se você tem um em sua intranet/rede;

(4) Não consta no exemplo, mas também é possível escolher arquitetura 32 Bits (i386) ή 64 Bits (amd64), utilizando uma chave que indica a arquitetura, como esta: “arch i386“.

Aguarde alguns instantes e logo teremos um novo Debian, pronto para uso.

Acessando a jaula

 Ρίζα@debian:~# chroot /jaula-debian/

Agora você está enjaulado; note que é um ambiente Debian totalmente novo. Tudo o que você instalar ou comandar, será executado apenas dentro deste ambiente. É interessante saber que de dentro da jaula, não se pode enxergar para fora (seu sistema real), mas de fora da jaula é possível ver dentro da jaula.

Outro detalhe é que, por padrão, quando o sistema inicia, uma linha em /etc/fstab é responsável por montar o sistema de arquivos /proc. O diretório /proc contém arquivos virtuais que são janelas para o estado atual do kernel do Linux em execução. Έτσι, vamos deixar isto gravado da seguinte forma:

Registrando e montando o sistema de arquivos /proc

 Ρίζα@debian:/# echo proc /proc proc defaults 0 0 >> /etc/fstab
 Ρίζα@debian:/# mount /proc

Transformar a jaula de stable para unstable

Talvez você queira transformar sua distribuição de estável para não estável, por várias razões. Uma delas é que você precisa empacotar um software e sabe que a maioria do trabalho de desenvolvimento feito no Debian é enviado para a distribuição não estável (unstable ou sid).

– Για αυτό, abra o arquivo /etc/apt/sources.list:

 Ρίζα@debian:/# nano /etc/apt/sources.list

Faça a seguinte alteração:

DE:

 deb http://ftp.us.debian.org/debian stable main

PARA:

 deb http://ftp.us.debian.org/debian unstable main

– Έτοιμο! Basta atualizar a lista de pacotes e a distribuição:

 Ρίζα@debian:/# apt-get update
 Ρίζα@debian:/# apt-get dist-upgrade

Para sair da jaula:

 Ρίζα@debian:/# exit

Backup da jaula

É sempre bom ter uma jaula limpa para testes, mas sem que seja preciso toda vez (re)criá-la. Έτσι, a primeira coisa que se deve fazer após montar e deixar a primeira jaula maceteada é umbackup”.

Acesse a jaula:

 Ρίζα@debian:~# chroot /jaula-debian/

Limpe os pacotes baixados para fazer a primeira jaula:

 Ρίζα@debian:/# apt-get clean

Saia da jaula (se posicione de fora para fazer o backup compactado):

 Ρίζα@debian:/# exit

Empacote e compacte a jaula (excluindo alguns diretórios não necessários):

 Ρίζα@debian:/# tar -jcvf jaula-debian.tar.bz2 --exclude='*/proc/*' --exclude='*/apt/lists/*dists*' /jaula-debian

Restore da jaula

Τώρα, toda vez que precisar de uma nova jaula, basta restaurar (extrair) o backup da jaula existente, agilizando em muito o processo. Apenas tome o cuidado para não sobrescrever a jaula original. Στην περίπτωση αυτή, crie um diretório e desempacote/descompacte dentro, renomeando (cp) e movendo (mv), se for o caso.

Se posicione no diretório que você vai criar a jaula e desempacote/descompacte dentro:

 Ρίζα@debian:/# tar -jxvf jaula-debian.tar.bz2

Agradecimento
Agradeço ao Maj Ebirberto pelos ensinamentos Debian.

Γραμματοσειρές

Manuais – Debian Συσκευασία – por Eriberto Mota
HOWTO: Bootstrapping Debian Linux System using debootstrap and chroot

Σύνολο επισκέψεων: 4797

Αφήνω μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί. Τα απαιτούμενα πεδία σημειώνονται με *