ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਸਟੂਡੀਓ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪਸਕ੍ਰਿਪਟ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸੰਕਲਨ

ਇਸ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੋ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ: 1) ਕਮਾਂਡ “tsc” ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ VS ਕੋਡ ਟਰਮੀਨਲ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਈ 2) ਫਾਈਲ ਸੇਵ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕੰਪਾਇਲੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ “.ts” (ਟਾਈਪ ਸਕ੍ਰਿਪਟ).

ਜਾਣ-ਪਛਾਣ

Apenas para contextualizar, o TypeScript permite escrever código utilizando uma estrutura fortemente tipada e ter este código compilado para JavaScript puro. Já o Visual Studio Code é um editor de código multiplataforma criado pela Microsoft.

// Versões utilizadas neste Post:
- Visual Studio (VS) Code: versão 1.14.1
- Typescript: versão 2.4.1

Essa é uma dica fácil, mas você pode ter problemas se não souber o que está fazendo: meu caso :ਡੀ

Instalação Node.js e TypeScript

Uma das formas de instalar o TypeScript é por meio do gerenciador de pacotes do Node.js (npmNode package manager), mas para usá-lo, você primeiro precisa instalar o Node.js.

Após instalar o Node, abra o terminal (command) e execute o seguinte comando para instalar o TypeScript:

npm install -g typescript

Ainda pelo terminal do Windows (ou Linux), faça um teste de funcionamento do TypeScript verificando a versão instalada. O comandotscé uma acrônimo para TypeScript Compiler.

tsc -v

ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ

O problema é que o comandotscfuncionava normalmente no terminal do Windows, mas não no terminal integrado que vem dentro do próprio Visual Studio Code (VS code), exibindo o seguinte erro:

'tsc' is not recognized as an internal or external command,operable program or batch ਫਾਇਲ.

ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, eu não queria executar o comandotscpara cada vez que quisesse compilar um arquivo.ts” (extensão para TypeScript). ਫਿਰ, como sempre fazer a compilação automática ao salvar (CTRL+S)? É o que veremos adiante.

Outros erros

Procurando resolver esses problemas, encontrei Posts dizendo para usar o compileOnSave, mas isto só é suportado pelo Visual Studio 2015 com TypeScript >= 1.8.4 e atom-typescript plugin. ਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ, não adianta usar compileOnSave notsconfig.jsondo Visual Studio Code, o código abaixo não irá funcionar:

{
  "compileOnSave": ਸੱਚ ਹੈ,
  "compilerOptions": {
    "noImplicitAny" : ਸੱਚ ਹੈ
  }
}

ਹੱਲ ਹੈ

TSC no Terminal integrado do VS Code

Primeiro vamos resolver o problema do tsc não ser reconhecido no terminal integrado do Visual Studio Code (VS code).

Alguns Posts sugerem colocar o caminho do tsc ou npm na variável de ambiente PATH, mas um jeito fácil de solucionar isto foi fazendo a instalação doTypeScript for Visual Studio, que é compatível para o VS Code também.

Agora sim, após instalação, abra o terminal integrado do Visual Studio Code, teclando:

// Tecla de atalho para o terminal integrado do Visual Studio Code:
CTRL+`
// Ou use o Menu para abrir o terminal no Visual Studio Code:
View > Integrated Terminal

Tente verificar a versão do TypeScript direto no terminal integrado do VS Code (Não no terminal do Windows), e provavelmente estará funcionando:

tsc -v

Compilação automática ao salvar um arquivo .ts

Pelo terminal do VS Code se posicione no diretório do seu script (.ts), ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ:

cd C:\wamp64\www\ts

Crie o arquivo tsconfig.json digitando no terminal VS Code:

tsc --init

Note que um arquivotsconfig.jsonserá criado emC:\wamp64\www\ts” (diretório corrente).

Abra o tsconfig.json e habilite a opção sourceMap”: ਸੱਚ ਹੈ, e salve a modificação, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ:

 "compilerOptions": {
  /* Basic Options */
  "target": "es5",             /* Specify ECMAScript target version: 'ES3' (default), 'ES5', 'ES2015', 'ES2016', 'ES2017', or 'ESNEXT'. */
  "module": "commonjs",           /* Specify module code generation: 'commonjs', 'amd', 'system', 'umd', 'es2015', or 'ESNext'. */
  // "lib": [],               /* Specify library files to be included in the compilation: */
  // "allowJs": ਸੱਚ ਹੈ,            /* Allow javascript files to be compiled. */
  // "checkJs": ਸੱਚ ਹੈ,            /* Report errors in .js files. */
  // "jsx": "preserve",           /* Specify JSX code generation: 'preserve', 'react-native', or 'react'. */
  // "declaration": ਸੱਚ ਹੈ,          /* Generates corresponding '.d.ts' file. */
  "sourceMap": ਸੱਚ ਹੈ,           /* Generates corresponding '.map' file. */
  // "outFile": "./",            /* Concatenate and emit output to single file. */
  // "outDir": "./",            /* Redirect output structure to the directory. */
  // "rootDir": "./",            /* Specify the root directory of input files. Use to control the output directory structure with --outDir. */
  ... ਜਾਰੀ ਹੈ ...

ਛੇਤੀ ਹੀ, agora é só ir no terminal do VS Code e digitar o comando:

tsc -w

Este comando fica monitorando (ou vendo, por isso “w” de watch) a aplicação e qualquer alteração no arquivos .ts, quando salvo, fará a imediata compilação em .js.

That’s it!

ਕੁੱਲ ਐਕਸੈੱਸ: 11371

ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਛੱਡਣਾ

ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕ ਕੀਤੇ ਹਨ, *