הידור אוטומטית על שמירת הופנטתי בקוד סטודיו ויזואלי

בפוסט הזה נוכל לפתור שתי בעיות: 1) הפקודה “TSC” לא מזוהה בקוד VS מסוף משולב, ו 2) הידור לא פועל באופן אוטומטי בעת שמירת קובץ “.TS” (סוג קובץ Script).

מבוא

Apenas para contextualizar, את TypeScript permite escrever código utilizando uma estrutura fortemente tipada e ter este código compilado para JavaScript puro. Já o Visual Studio Code é um editor de código multiplataforma criado pela Microsoft.

// Versões utilizadas neste Post:
- Visual Studio (VS) Code: גירסה 1.14.1
- Typescript: גירסה 2.4.1

Essa é uma dica fácil, mas você pode ter problemas se não souber o que está fazendo: meu caso :(ד)

Instalação Node.js e TypeScript

Uma das formas de instalar o TypeScript é por meio do gerenciador de pacotes do Node.js (npmNode package manager), mas para usá-lo, você primeiro precisa התקן את Node.js.

Após instalar o Node, abra o terminal (הפקודה) e execute o seguinte comando para instalar o TypeScript:

npm install -g typescript

Ainda pelo terminal do Windows (ou Linux), faça um teste de funcionamento do TypeScript verificando a versão instalada. O comandoTSCé uma acrônimo para TypeScript Compiler.

TSC -V

הבעיה

O problema é que o comandoTSCfuncionava normalmente no terminal do Windows, mas não no terminal integrado que vem dentro do próprio Visual Studio Code (VS code), exibindo o seguinte erro:

'tsc' is not recognized את an internal or external command,operable program or batch קובץ.

בנוסף, eu não queria executar o comandoTSCpara cada vez que quisesse compilar um arquivo.TS” (extensão para TypeScript). אז, como sempre fazer a compilação automática ao salvar (CTRL+S)? É o que veremos adiante.

שגיאות אחרות

Procurando resolver esses problemas, encontrei Posts dizendo para usar o compileOnSave, mas isto só é suportado pelo Visual Studio 2015 com TypeScript >= 1.8.4 e atom-typescript plugin. IE, não adianta usar compileOnSave ב “tsconfig.jsondo Visual Studio Code, o código abaixo não irá funcionar:

{
  "compileOnSave": נכון,
  "compilerOptions": {
    "noImplicitAny" : נכון
  }
}

פתרון

TSC no Terminal integrado do VS Code

Primeiro vamos resolver o problema do TSC não ser reconhecido no terminal integrado do Visual Studio Code (VS code).

Alguns Posts sugerem colocar o caminho do tsc ou npm na variável de ambiente PATH, mas um jeito fácil de solucionar isto foi fazendo a instalação doTypeScript for Visual Studio, que é compatível para o VS Code também.

Agora sim, após instalação, abra o terminal integrado do Visual Studio Code, teclando:

// Tecla de atalho para o terminal integrado do Visual Studio Code:
CTRL+`
// Ou use o Menu para abrir o terminal no Visual Studio Code:
View > Integrated Terminal

Tente verificar a versão do TypeScript direto no terminal integrado do VS Code (Não no terminal do Windows), e provavelmente estará funcionando:

TSC -V

Compilação automática ao salvar um arquivo .TS

Pelo terminal do VS Code se posicione no diretório do seu script (.TS), לדוגמה:

cd C:\wamp64\www\ts

Crie o arquivo tsconfig.json digitando no terminal VS Code:

TSC --אתחול

Note que um arquivotsconfig.jsonserá criado em(ג):\wamp64\www\ts” (diretório corrente).

Abra o tsconfig.json e habilite a opção sourceMap”: נכון, e salve a modificação, להיות ככה:

 "compilerOptions": {
  /* Basic Options */
  "target": "es5",             /* Specify ECMAScript target version: 'ES3' (ברירת מחדל), 'ES5', 'ES2015', 'ES2016', 'ES2017', or 'ESNEXT'. */
  "module": "commonjs",           /* Specify module code generation: 'commonjs', 'amd', 'system', 'umd', 'es2015', or 'ESNext'. */
  // "lib": [],               /* Specify library files to be included in the compilation: */
  // "allowJs": נכון,            /* Allow javascript files to be compiled. */
  // "checkJs": נכון,            /* Report errors in .js files. */
  // "jsx": "preserve",           /* Specify JSX code generation: 'preserve', 'react-native', or 'react'. */
  // "declaration": נכון,          /* Generates corresponding '.d.ts' file. */
  "sourceMap": נכון,           /* Generates corresponding '.map' file. */
  // "outFile": "./",            /* Concatenate and emit output to single file. */
  // "outDir": "./",            /* Redirect output structure to the directory. */
  // "rootDir": "./",            /* Specify the root directory of input files. Use to control the output directory structure with --outDir. */
  ... ממשיך ...

Pronto, agora é só ir no terminal do VS Code e digitar o comando:

TSC -W

Este comando fica monitorando (ou vendo, por isso “W” de watch) a aplicação e qualquer alteração no arquivos .TS, quando salvo, fará a imediata compilação em .js.

That’s it!

סה כ כניסות: 11381

תשאיר הודעה

כתובת הדוא ל שלך לא יפורסם. שדות חובה מסומנים *