സിം കാർഡ് ഇല്ലാതെ ഒരു ഐഫോൺ 3 ജിഎസ് ഉപയോഗിയ്ക്കുന്നു അപ്ലിക്കേഷനുകളും ഐഒഎസ് പിന്തുണയ്ക്കുന്നില്ല ഇൻസ്റ്റാൾ 6

ഈ പോസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഒരു ആക്കും “Untether Jailbreak” ഒരു സിം കാർഡ് ഇല്ലാതെ ഐഫോൺ 3 ജിഎസ് ഉപയോഗിക്കാൻ, കൂടാതെ പ്രായമായ പതിപ്പുകളിൽ iOS7 അല്ലെങ്കിൽ iOS8 വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ അപേക്ഷകൾ എങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാൾ കാണാൻ.

iphone-3gs

അവതാരിക

Na minha passagem pelo EUA, um amigo ia jogar no lixo um iPhone 3GS. Eu não sou fã da Apple, mas peguei o velho iPhone pensando em usá-lo exclusivamente para ouvir algumas estações de rádios via Internet. Na verdade eu já tinha feito isso com um antigo Samsung (Android 2) ligado a uma boa caixa de som e o resultado foi espetacular, até por que hoje em dia a maioria das rádios funcionam perfeitamente pela Web. Para concentrar as minhas rádios favoritas, eu costumo usar um App chamadoTuneIn Radio“.

പ്രശ്നം

O primeiro problema foi que, como o iPhone havia sido resetado, eu não conseguia sequer acessar o Home (área com ícones), pois sempre parava na tela com a mensagemNo SIM card installed”. Tentando ativar pelo iTunes exibia a mensagemNão há nenhum cartão SIM instalado no iPhone que você está tentando ativar”. Pelo que entendi, por padrão o iPhone só pode ser ativado com um Chip (SIM Card). Mas comprar um chip só para usar o Wi-fi do celular para ouvir rádio? Nem pensar! Isso eu resolvi fazendo umJailbreak“.

O outro problema foi que o aplicativo de rádio (TuneIn) e outros aplicativos similares não rodavam na versão iOS 6.1.6, que é a máxima suportada pelo iPhone 3GS. A mensagem era algo comoThis application requires iOS 7.0 or later. You must update to iOS 7.0 in order to download and use this application”. എന്തുചെയ്യണം?

iphone-error

പരിഹാരം

Feito umas pesquisas no Google, tentando isso e aquilo, cheguei a uma certareceita de bolo”. Com isso consegui usar o iPhone 3GS sem um cartão SIM Card, bem como instalar nele aplicativos feitos para versões superiores a iOS 6.1.6, മറ്റ് വാക്കുകളിൽ, ഐഒഎസ് 7 e iOS 8. Enfim, eu não vou explicar o porquê de cada coisa, mas sim como fazer. É uma sequência de passos não muito bem elaborada, mas se você quiser tentar a sorte, lá vai:

1. Anote as configurações do seu iPhone

Isto é opcional e serve apenas por precaução, caso algo não saia como esperado e você tenha um ponto de partida para resolver o impasse.
Procure as informações emSettings > General > About
Identifique o modelo do iPhone: https://support.apple.com/pt-pt/HT201296
No iPhone 3GS o Número de modelo fica na tampa de trás: A1325 e A1303
Exemplo de informações a serem obtidas:

    iPhone 3GS 
    version 6.1.6 (10B500)
    Serial number 81050WZBESG
    model mc640HL/A
    firmware 05.16.08

2. Desinstale / Instale o iTunes

Chovendo no molhado, iTunes é o software que você instala no seu computador para gerenciar o iPhone.
Desinstale qualquer iTunes do seu PC
Delete a pasta iTunes dentro da pasta Music (isto apagará library.itl)
Instale a versão mais antiga do iTunes compatível com o Redsn0w
Download aqui: HTTPS://support.apple.com/kb/DL1784?locale=pt_BR
– ഉദാഹരണം: https://www.youtube.com/watch?v=3bCnFTTA4n4

3. Faça um Reset

Isto também é opcional e irá apagar todos os dados e configurações do iPhone. Serve para o caso de você querer dar umazeradano iPhone, mas se tiver algo importante, não se esqueça de fazer o backup via iTunes.
Vá em Settings > General > Reset > Erase All Content and Settings > Erase iPhone
Ou utilize o iTunes para restaurar o software como de fábrica.

4. Download RedSn0w

RedSn0w é uma ferramenta por ser usada nos desbloqueios de aparelhos da Apple, além de permitir o downgrade da baseband.
http://www.iclarified.com/16424/where-to-download-redsn0w-from
– ഫയല്: edsn0w_win_0.9.15b3.zip

5. Download firmware do iPhone 3

O IPWS (iPhone Software) é o arquivo de sistema propriamente dito.
http://osxdaily.com/2012/09/19/ios-6-ipsw-direct-download-links/
Clicar em iPhone3 e baixar: iPhone2,1_6.0_10A403_Restore.ipsw

6. ഇനിപ്പറയുന്നതാക്കുക “Jailbreak” pelo RedSn0w

Execute o arquivo redsn0w.exe
Select IPSW > iPhone2,1_6.0_10A403_Restore.ipsw
Selecionado o IPSW, continue com Ok > Yes > Back > Jailbreak
Check Install Cydia + Install iPad baseband > Yes > Next
Entre em DFU mode:

- Desligue o iPhone (pressione 3 seg botão Power Off) 
- Segure o botão "Home" + "Power" por 10 സെക്കൻഡ്, അപ്പോള് 
- Solte só o botão "Power", mantendo pressionado o botão "Home" até entrar em modo boot/DFU.
- Prossiga com പോലെ configurações básica até aparecer o Home (área com ícones)
- Não feche o RedSn0w!

– ഉദാഹരണം: https://www.youtube.com/watch?v=aobho9U5D08

7. ഇനിപ്പറയുന്നതാക്കുക “Just bootpelo RedSn0w

Após acessar o Home do iPhone (área de trabalho com ícones), volte ao RedSn0w e:
Back > Select IPSW > iPhone2,1_6.0_10A403_Restore.ipsw
Prossiga com Ok > Yes > Just boot
Entre DFU mode novamente (Veja acima como fazer)
Um ícone do App chamado “തനത്” será criado no Home

8. Clique no ícone Cydia

Escolha Developed > Done (Não mexa até terminar o Loading Data)
Selecione a opçãoIgnore (Temporary)” quando aparecer
Vá em Search > p0sixspwn > Install > Confirm (isso faz Untether Jailbreak)
Volte para Changes > Upgrade (n) > Confirm
Faça o reboot (pressione 3 seg botão Power Off e aperte-o novamente)
Após o reboot, vá em Search > ultrasn0w > Install > Confirm (software unlock)

Vídeo Tutorial sobre como fazer os procedimentos (inglês/parcial):
How to Update & Unlock iPhone 3GS on Final iOS 6.1.6 – Untether Jailbreak
https://www.youtube.com/watch?v=suvavhd88Cw

9. Instale aplicativos não suportados pelo iOS 6

Tentei de várias maneiras fazer um upgrade no iOS 6 do iPhone 3GS, mas não consegui (se souber, avisa aí!). Já que o iOS não vai pra cima, então os Apps vieram pra baixo :)

* No iTunes:
Vá em Loja > Início
Na barra de busca, entre com o nome do App
Selecione o menuApps para iPhone” (à direita)
Clique no App buscado/desejado
– ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് “Obter/Get” (aguarde o downloadbarra de progresso azul)

* No iPhone:
Abra o App Store
– ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് “Updates” (barra inferior, à direita)
Clique emPurchased
No App escolhido deve aparecerInstalling”, mas VAI TRAVAR (incompleto)
No Home (área de trabalho do iPhone), o ícone do App tem barra de progresso incompleta
Pressione o ícone do App (alguns segundos) e clique no “X” para deletar
Pressione o botão Home
Volte no App Store novamente. Ao lado do App há um ícone para baixar (seta para baixo)
– “Download an older version of this app?”, clique em Download.
The current version requires iOS 7.1 or later, but you can download the last compatitible version

മൊത്തമുള്ളഅനുമതികള്: 18687

2 അവലോകനങ്ങൾ “സിം കാർഡ് ഇല്ലാതെ ഒരു ഐഫോൺ 3 ജിഎസ് ഉപയോഗിയ്ക്കുന്നു അപ്ലിക്കേഷനുകളും ഐഒഎസ് പിന്തുണയ്ക്കുന്നില്ല ഇൻസ്റ്റാൾ 6

 1. ജൈല്ബ്രെഅക് മുഴുവൻ പ്രക്രിയ, ഈ ട്യൂട്ടോറിയൽ, ഇത് സിമ്ചര്ദ് ഉപകരണം ഉപയോഗിച്ച് സ്വന്തമാക്കുന്നതിനായി ഉണ്ട്. ഐഫോൺ ഒഎസ് ആരംഭിച്ച് (സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്നു, ഒരു സിമ്ചര്ദ് ഉപയോഗിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ ജൈല്ബ്രെഅക് പ്രകാരം) o passo-a-passo para usar aplicativosnão suportadosé o mesmo.

  Isto é, para instalar aplicativosnão suportados” (ênfase nas aspas) basta aceitar a última versão compatível (por isso a ênfase nas aspas).

  O caso é que, agora em 2017, a maioria já está pedindo iOS 8. E aúltima versão compatívelnão está mais disponível, como é o caso de WhatsApp e Instagram. Como faz agora?

ഒരു മറുപടി വിടുക

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ചെയ്യില്ല. ആവശ്യമായ ഫീൽഡുകൾ കൊണ്ട് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു *