ចុច F1 បន្ត [ដោះស្រាយ]

ប្រសិនបើការបង្ហាញកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកទទូចលើប្រភេទសារ “ចុច F1 បន្ត” បានផ្ដល់ឱ្យថាការផ្តួចផ្តើ, confira គឺភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍.

អានបន្ត

ឧបករណ៍យូអេសប៊ីមិនត្រូវបានស្គាល់ – ម៉ាស៊ីនបោះពុម្ព [ដោះស្រាយ]

វាគឺមានតំលៃកំណត់ត្រា! ខ្ញុំបាននិយាយថានេះដោយសារតែម៉ាស៊ីនបោះពុម្ពនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះត្រូវបានគេពីរពហុមុខងារ HP មានបញ្ហាដូចគ្នា: “ឧបករណ៍យូអេសប៊ីមិនត្រូវបានស្គាល់“. ច្បាស់ណាស់, ជាដំណោះស្រាយដែលអ្នកបានរកឃើញនៅទីនេះ!

អានបន្ត