Πατήστε F1 για συνέχεια [Λυθεί]

Εάν ο υπολογιστής σας επιμένει στην εμφάνιση μηνύματος κειμένου “Πατήστε F1 για συνέχεια” κάθε φορά που, Δείτε αυτό το post.

Συνέχεια ανάγνωσης

Συσκευή USB δεν αναγνωρίζεται – Εκτυπωτή [Λυθεί]

Αξίζει να το ρεκόρ! Το λέω αυτό γιατί σήμερα δύο εκτυπωτές πολλαπλών λειτουργιών HP που είχαν το ίδιο πρόβλημα: “Συσκευή USB δεν αναγνωρίζεται“. Φυσικά, η λύση που θα βρείτε εδώ!

Συνέχεια ανάγνωσης