PHP: Сорттоо туура тамга толгон?

тамга жана сандардан тура да камтыган кылдуу тизилип кантип биле. Ошондон бир катар тамга болуп саналат, сактоо курстары, бирок туура нерсе эмне болсо,, натыйжасы болушу мүмкүн эмес.

окууну улантуу