ਬਣਾਉਣਾ PHP ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰਕੋਡ

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ PHP: ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰਕੋਡ ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ (ਜ ਨਾ) ਡਿਸਕ ਨੂੰ? ਬਸ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਇੱਕ ਅੰਕ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ. ਜਾਵਾਸਕਰਿਪਟ ਵਿਚ PHP ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੇਖੋ.

Continue lendo