ເພີ່ມທະວີການຂະຫນາດດິດໃນ VirtualBox

ຈາກ Windows ເປັນ 10, ວິທີການຂະຫຍາຍແຜ່ນຂອງ virtualized Ubuntu Linux ໄດ້ (.vdi) ໃຊ້ Oracle VM VirtualBox? ເບິ່ງວິທີການໃນ 2 ຂັ້ນຕອນ!

ສືບຕໍ່ການອ່ານ

ຄວາມສາມັກຄີ sem Barra, ຮູບສັນຍາລັກຫຼືປຸ່ມຫຼັງຈາກການປັບປຸງ Ubuntu

ຫຼັງຈາກການຍົກລະດັບເພື່ອສະບັບເປັນ 16.04 ເຮັດ Ubuntu, Desktop ໄດ້ / Desktop Unity ແມ່ນພຽງແຕ່ເປົ່າ, ພຽງແຕ່ຮູບ, ພາທະນາຍຄວາມທີ່ບໍ່ມີ, ຮູບສັນຍາລັກຫຼືປຸ່ມ. ເບິ່ງວິທີການແກ້ໄຂ!

ສືບຕໍ່ການອ່ານ