ผลม้าลายในแถวของตาราง CSS และ JQuery

วิธีการเกี่ยวกับให้การ bolinhas ผลสีแดง, สลับสีของแถวในตาราง HTML ของคุณ? ด้วย JQuery หรือ CSS คุณสามารถ!

อ่านต่อ