วิศวกรรมซอฟต์แวร์ – GOF

การจำแนกประเภทของ 23 รูปแบบการออกแบบ (รูปแบบการออกแบบ) ซอฟต์แวร์, วินาที “GOF” (แก๊งออฟโฟร์).

อ่านต่อ