Cài đặt mPDF SEM Composer không máy chủ – Relatórios em PDF com PHP

MPDF tạo PDF từ HTML/CSS với đường cong học tập thấp. Một ideia ở đây é fazer hoặc chức năng mPDF SEM cần phải cài đặt hoặc nhà soạn nhạc không máy chủ. Nó sẽ được sử dụng hoặc soạn nhạc tại địa phương và gửi sau đó đến máy chủ.

Tiếp tục đọc

CTRL + C e CTRL + V entre Windows e VM Linux ảo không có hộp

Como Copiar/Colar entre Desktop Windows e Debian virtualizado? Giải pháp rõ ràng sẽ là cài đặt các “Đối với bổ sung đánh” Oracle VM VirtualBox, nhưng khi nó tạo ra các lỗi “Thất bại trong việc thiết lập dịch vụ vboxadd”?

Tiếp tục đọc

Biên dịch tự động trên lưu các bản sao trong Visual Studio mã

Trong bài này, chúng tôi sẽ giải quyết hai vấn đề: 1) chỉ huy “TSC” không được công nhận trong thiết bị đầu cuối mã tích hợp VS, và 2) biên dịch không hoạt động tự động khi lưu tập tin “.TS” (Loại hình kịch bản).

Tiếp tục đọc

Làm thế nào để sử dụng một chiếc iPhone 3GS mà không cần thẻ SIM và cài đặt các ứng dụng không được hỗ trợ bởi iOS 6

Trong bài này bạn sẽ làm cho một “Untether jailbreak” để sử dụng iPhone 3GS mà không cần thẻ SIM, và bạn cũng sẽ thấy cách cài đặt ứng dụng được thực hiện cho iOS7 hoặc iOS8 trong các phiên bản cũ.

Tiếp tục đọc