मुद्रण गर्दा DIV अदृश्य बन्न | CSS भिन्नता छापा

कहिलेकाहीं हामी केवल स्क्रिनमा देखिने छन् साइटको सामग्रीको विशिष्ट दृश्य तत्व वा भाग आवश्यक, तर यो अदृश्य छ कि मुद्रण गर्दा. वा, हामी मुद्रण लागि फरक शैली चाहनुहुन्छ. CSS लागि यो solves!

पढाइ जारी राख्न