CSS Custom base64 нь үсгийн маягууд нь

ямар ч гадны файлыг ачаалах бол таны вэб сайт өөрчлөн үсгийн маяг хэрэглэх нь танилцуулгыг сайжруулахын (.СИС-гийн, .EOT, . woff, .SVG).

үргэлжлүүлэн уншаад

Become үл үзэгдэх DIV үед хэвлэх | CSS ялгавартай Хэвлэх

Заримдаа бид зөвхөн дэлгэц дээр харагдана сайтын агуулгыг тодорхой харааны элемент нь буюу хэсэгчлэн хэрэгтэй, гэхдээ энэ нь үл үзэгдэх юм хэвлэх үед. болон, Бид хэвлэх нь өөр өөр хэв маяг хүсч байна. CSS та үүнийг шийддэг!

үргэлжлүүлэн уншаад