ກາຍ DIV ເບິ່ງເຫັນໃນເວລາທີ່ພິມ | CSS ແຕກຕ່າງກັນພິມ

ບາງຄັ້ງພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ອົງປະກອບພາບສະເພາະໃດຫນຶ່ງຫຼືສ່ວນຫນຶ່ງຂອງເນື້ອໃນຂອງເວັບໄຊຂອງສາມາດເບິ່ງເຫັນພຽງແຕ່ເທິງຫນ້າຈໍ, ແຕ່ວ່າມັນເບິ່ງບໍ່ເຫັນໄດ້ໃນເວລາທີ່ພິມ. ຫຼື, ພວກເຮົາຕ້ອງການເປັນແບບທີ່ແຕກຕ່າງກັນສໍາລັບການພິມ. CSS ແກ້ມັນສໍາລັບທ່ານ!

ສືບຕໍ່ການອ່ານ