تبدیل DIV که هنگام چاپ | CSS متفاوت چاپ

گاهی اوقات ما نیاز به یک عنصر بصری خاص یا بخشی از محتوای سایت تنها بر روی صفحه نمایش قابل مشاهده است, اما آن نامرئی است به هنگام چاپ. یا, ما می خواهیم سبک های مختلف برای چاپ. CSS را حل میکند برای شما!

ادامه مطلب