MySQL टेबल रिकभर मात्र .frm र .ibd फाइलहरू उपलब्ध हुँदा

कसरी समाधान गर्ने “MySQL त्रुटि #1146 - तालिका अवस्थित छैन” फाइलहरू सार्दा कारण .idb (InnoDB) सीधा निर्देशिका बीच (tablespace).

पढाइ जारी राख्न