သာ .frm နှင့် .ibd ဖိုင်တွေရရှိနိုင်သည့်အခါက MySQL ကျောက်ပြားကို Recover

ဘယ်လိုဖြေရှင်းပေးရန် “က MySQL အမှား #1146 - စားပွဲတင်မတည်ရှိပါဘူး” ဖိုင်တွေရွေ့လျားကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ .idb (InnoDB) တိုက်ရိုက် directory များအကြား (tablespace).

ဖတ်နေ Continue