MySQL гана .frm жана .ibd делолору жеткиликтүү болгондо, үстөлдөрүн калыбына

Кантип чечүү “MySQL Error #1146 - Мазмуну жок эмес,” материалдары көчүп улам .idb (InnoDB) түздөн-түз көрсөткүчтөрдүн ортосунда (tablespace).

окууну улантуу