नि: शुल्क ईन्क्रिप्शन र ईन्क्रिप्शन सफ्टवेयर (आईईसीओमेल्ट)

प्रक्रियालाई स्वचालित गर्दछ (को)सेना संचार द्वारा नियोजित साधारण कुञ्जी कोडिंग, मा आधारित “आईई कम एल्ट”. उदाहरणका लागि, “EQTDV MISNE JOAHB” यसको अर्थ हो “स्वागत छ”

पढाइ जारी राख्न