Слободен Кодирање и енкрипција софтвер (IEComElt)

Автоматизира процесот на (на)клучните едноставно со кодирање вработени од страна на Армијата на комуникации, врз основа на “IE Ком ELT”. на пример, “EQTDV MISNE JOAHB” средства “ДОБРОДОЈДОВТЕ”

продолжи со читање