უფასო კოდირება და Encryption Software (IEComElt)

Automates პროცესის (საქართველოს)ძირითადი მარტივი კოდირების დასაქმებული არმიის კომუნიკაციები, საფუძველზე “IE Com ელიტ”. მაგალითად, “EQTDV MISNE JOAHB” საშუალება “WELCOME”

ვრცლად