תוכנה לקידוד והצפנה בחינם (היכל החברה)

הופך את התהליך של (של)קוד מפתח פשוט המועסקים על ידי תקשורת צבאית, בהתבסס על ה “IE עם מעיל”. לדוגמה, “אאקטDV מיין ג'ואהב” אומר “ברוך הבא”

המשך קריאה