برنامه نویسی رایگان و نرم افزار رمزگذاری (IEComElt)

خودکار فرآیند (از)رمز گذاری با کلید کارمند توسط ارتش ارتباطات, در به اساس از “یعنی با Elt”. مثلا, “EQTDV KAYODE MISNE” به این معنی “خوش آمدی”

ادامه مطلب