VirtualBox માં ડિસ્ક માપ વધારો

એક વિન્ડો માંથી 10, કેવી રીતે વર્ચ્યુઅલાઇઝ થયેલ ઉબુન્ટુ Linux ડિસ્ક વિસ્તૃત કરવા માટે (.VDI) usando ઓરેકલ VM VirtualBox? જુઓ કેવી રીતે 2 પગલાંઓ!

virtualboxlogo

સમસ્યા

Quando se tem um Sistema operacional virtualizado, é comum faltar espaço em disco após sucessivas atualizações.

Este post retrata o seguinte cenário: a partir de um Windows 10, iremos expandir o Ubuntu Linux virtualizado (.VDI) શું ઓરેકલ VM VirtualBox.

ઉકેલ

ટૂંક માં, tudo o que você precisa fazer é executar um comando via Terminal (CMD) માટે (પગલું 1) aumentar o tamanho do disco virtual e (પગલું 2) depois expandir a partição com o GParted. પર આવો:

પગલું 1 | Aumentar o tamanho do disco virtual da sua VM

1.1 Abra o Terminal CMD como Administrador
આ માટે, digite na busca do WindowsCMDe quando aparecer a opção Command Prompt, clique nele com o botão direito e selecioneExecutar como administrador“.

1.2 Acesse o diretório de instalação do seu VirtualBox
No CMD, posicione-se no diretório de instalação do seu VirtualBox, por default em સી:\Program Files ઓરેકલ VirtualBox:

 CDC:\Program Files ઓરેકલ VirtualBox

1.3. Execute o comando para aumentar o tamanho do disco virtual da sua VM

પહેલા તે, se você não sabe onde sua VM está fisicamente salva no computador, é só dar uma olhada no VirtualBox e procurar por um arquivo .VDI, conforme a seguir:

સેટિંગ્સ > Armazenamento > Controladora: SATA > [SuaVM].VDI > Informações > Localização (ઉદાહરણ: ડી:\VM\Ubuntu\Ubuntu.VDI)

O endereço para seu .VDI está no rótuloLocalização” (ડી:\VM\Ubuntu\Ubuntu.vdi):
vmbox2

Agora sim! Com esta informação do arquivo .VDI, basta executar o comando:

 VBoxManage modifyhd ડી:\VM\Ubuntu\Ubuntu.VDI --આકાર બદલો 20480

ટીકા:
Substituaડી:\VM\Ubuntu\Ubuntu.vdipelo caminho para seu .vdi. Neste exemplo estou aumentando o disco para 20gb (20gb x 1024mb = 20480).
Note que inicialmente oTamanho Virtualé de 12gb e no final chegaremos aos 20gb desejados.

Veja então como ficou todo o PASSO 1:
vmbox1

 

પગલું 2 | Expandir a partição em todo o disco criado

Entendendo a solução:
Pode parecer estranho, mas o fato de você agora já ter um disco maior, não significa que o sistema de arquivos está ocupando todo esse espaço disponível.

Dê uma olhada na figura abaixo e veja como ficou o disco. Repare que tem 8gb livres, que é justamente o espaço que nós aumentamos, só que não está ocupado:

vmbox3

A pergunta aqui é: como unir aqueles 11gb com os 8gb se a partiçãoestendida + swapestá bem no meio?

સારી, para resolver isso, você vai excluir (e depois recriar) a partição swap e estendida usando o Gparted.

2.1 Instale o GParted
Na busca do Ubuntu, procure por “સોફ્ટવેર”. Clique no Ubuntu Software e procure por GParted, પછી, instale-o!
vmbox4

2.2 Remova a partição Swap + Estendida

Sem medo, remova a partição સ્વેપ e depois a Estendida que está entre a sua partição original (cheia) e o novo espaço criado (vazio), de modo que fique um grande bloco de espaço não alocado, conforme mostra figura abaixo:
vmbox5

2.3 Expanda a partição original
Utilizando o recurso gráfico do GParted (Resize/Move), posicione o mouse na divisão entre as partições e arraste a partição original (da esquerda para a direita) sobre o espaço não alocado, deixando apenas um espaço para posteriormente recriar a swap.

મારા કિસ્સામાં, deixei no final do espaço não alocado (vazio), um espaço de 2048mb para recriar swap, representado pelo contorno azul claro na figura acima.

2.4 Recrie a partição Estendida + સ્વેપ
Clique no espaço não alocado que você reservou e então crie primeiro uma partição Estendida e depois uma Swap.

vmbox7

Verificando o resultado

Comparando as figuras do início do Post com as figuras abaixo, vemos que tanto o Gerenciador de disco do Ubuntu quanto o Virtual Box apontam que conseguimos o resultado esperado.

Gerenciador de disco do Ubuntu:
vmbox9

Virtual Box:
vmbox8

E é isso, esta feito!

હિટ કુલ સંખ્યા: 21870

21 સમીક્ષાઓ “VirtualBox માં ડિસ્ક માપ વધારો

 1. Matos જણાવ્યું હતું કે:

  શુભ બપોર ટેલર,

  ટ્યુટોરીયલ પર અભિનંદન. તે મને ઘણો મદદ કરી!!! ભગવાન તમે આશિર્વાદ.

  આભાર,

  Matos

   • એલેક્સ જણાવ્યું હતું કે:

    તે 'માર્ગ થઇ છે (પાથ) તમારા વર્ચ્યુઅલ મશીનો ખાલી જગ્યા સમાવે. હું જ સમસ્યા હતી અને અવકાશ લેતી હલ, અને કાર્યપદ્ધતિ તૈયાર બાદ, recoloquei જગ્યા, પરંતુ VirtualBox મશીનો સ્થાન દેખાતો નથી કારણ કે.
    ઉદાહરણ:
    સી:\Users\admin\VirtualBox VMS\Windows\Windows.vdi
    Vá até a pasta, renomeie e tire o espaço em branco. Depois deixe assim o comando:
    સી:\Users\admin\VirtualBoxVMS\Windows\Windows.vdi
    Ao concluir, renomeie novamente e recoloque o espaço em branco na pasta.

 2. ફર્નાન્ડો Tremonti જણાવ્યું હતું કે:

  અહીં આમ ન થાય:

  ડી:\Program Files ઓરેકલ VirtualBox>VBoxManage modifyhd ડી:\VirtualBoxVMs ડેવલપમેન્ટ Desenvolvimento.vdi –આકાર બદલો 51200
  VBoxManage.exe: ભૂલ: હાર્ડ ડિસ્ક 'નોંધણી કરી શકતું નથી ડી:\VirtualBoxVMs ડેવલપમેન્ટ Desenvolvimento.vdi’ {0d46624b-3753-40d0-a025-9f1f784e9885} because a hard disk ‘D:\VirtualBox VMs\Desenvolvimento\Desenvolvimento.vdiwith UUID {0d46624b-3753-40d0-a025-9f1f784e9885} already exists
  VBoxManage.exe: ભૂલ: Details: code E_INVALIDARG (0x80070057), component VirtualBoxWrap, interface IVirtualBox, callee IUnknown
  VBoxManage.exe: ભૂલ: Context: “OpenMedium(Bstr(pszFilenameOrUuid).કાચા(), enmDevType, enmAccessMode, fForceNewUuidOnOpen, pMedium.asOutParam())” at line 179 of file VBoxManageDisk.cpp

  Alguma dica?

  • ફ્રાન્સિસ્કો જણાવ્યું હતું કે:

   આ પ્રયાસ:
   VBoxManage modifyhd “ડી:\VirtualBoxVMs ડેવલપમેન્ટ Desenvolvimento.vdi” –આકાર બદલો 51200

   ધ્વજ બે hyphens છો “–આકાર બદલો”

 3. Thiago જણાવ્યું હતું કે:

  અહીં ભાગ વધારવા માટે ભૌતિક કામ એચડી, વર્ચ્યુઅલ બોક્સ યોગ્ય પસંદગી કદ બતાવે, પરંતુ જ્યારે હું દાખલ VM એચડી જૂના કદ સાથે ચાલુ રહે છે… પણ gparted એક ફાજલ અથવા તમે જે કંઈપણ નવી કદ બતાવવા નથી.

 4. Gabriel Gomes જણાવ્યું હતું કે:

  Galera que ta tendo o problema do parametro invalido

  “સિંટેક્સ ભૂલ: Invalid parameter ‘VMs\Ubuntu\Ubuntu.vdi'

  Só colocar o caminho String, બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, entre aspas duplas!!

  આભાર!

 5. Nilson જણાવ્યું હતું કે:

  Obrigado pela ajuda companheiro, me salvou no meu trabalho, pois na restauração pelo Acronis eu usei um disto de 15gb o detalhe e que eu atualizei todo o Windows e a net aqui na região de péssima…..

 6. Thiago SIlva જણાવ્યું હતું કે:

  Senhores,

  estou tentando realizar esse procedimento e ao executar aparece o erro abaixo:

  (Sem aspas)
  સી:\Program Files ઓરેકલ VirtualBox>VBoxManage modifyhd C:\Users\Thiago\Documents
  \VirtualBoxVMs\Windows7\Windows7.vdi –આકાર બદલો 102400
  VBoxManage.exe: ભૂલ: Cannot register the hard disk ‘C:\Users\Thiago\Documents\
  VirtualBoxVMs\Windows7\Windows7.vdi’ {b3c1079d-ebde-4a24-b10a-16d41a723da7} beca
  use a hard disk ‘C:\Users\thiago\Documents\VirtualBox VMs\Windows 7\Windows 7.vd
  હું’ with UUID {b3c1079d-ebde-4a24-b10a-16d41a723da7} already exists
  VBoxManage.exe: ભૂલ: Details: code E_INVALIDARG (0x80070057), component Virtua
  lBoxWrap, interface IVirtualBox, callee IUnknown
  VBoxManage.exe: ભૂલ: Context: “OpenMedium(Bstr(pszFilenameOrUuid).કાચા(), enmDe
  vType, enmAccessMode, fForceNewUuidOnOpen, pMedium.asOutParam())” at line 179 of
  file VBoxManageDisk.cpp

  (Com aspas)
  સી:\Program Files ઓરેકલ VirtualBox>VBoxManage modifyhd “સી:\Users\Thiago\Document
  s\VirtualBoxVMs\Windows7\Windows7.vdi” –આકાર બદલો 102400
  VBoxManage.exe: ભૂલ: Cannot register the hard disk ‘C:\Users\Thiago\Documents\
  VirtualBoxVMs\Windows7\Windows7.vdi’ {b3c1079d-ebde-4a24-b10a-16d41a723da7} beca
  use a hard disk ‘C:\Users\thiago\Documents\VirtualBox VMs\Windows 7\Windows 7.vd
  હું’ with UUID {b3c1079d-ebde-4a24-b10a-16d41a723da7} already exists
  VBoxManage.exe: ભૂલ: Details: code E_INVALIDARG (0x80070057), component Virtua
  lBoxWrap, interface IVirtualBox, callee IUnknown
  VBoxManage.exe: ભૂલ: Context: “OpenMedium(Bstr(pszFilenameOrUuid).કાચા(), enmDe
  vType, enmAccessMode, fForceNewUuidOnOpen, pMedium.asOutParam())” at line 179 of
  file VBoxManageDisk.cpp

  e ocorre o mesmo erro, podem ajudar nesse caso?

  • ફ્રાન્સિસ્કો જણાવ્યું હતું કે:

   આ પ્રયાસ:

   VBoxManage modifyhd "સી:\વપરાશકર્તાઓ Thiago દસ્તાવેજો VirtualBoxVMs Windows7 Windows7.vdi " –આકાર બદલો 102400

   ધ્વજ બે hyphens છો “–આકાર બદલો”

 7. અનામિક જણાવ્યું હતું કે:

  માત્ર જેમને ખાણ જેવી જ સમસ્યાઓ છે તેના માટે થોડી વિગતો:
  હું આજે પરીક્ષણ કરવા ગયો અને આદેશનો બીજો ભાગ બદલાઈ ગયો “modifyhd” માટે “ફેરફાર કરો”. ખૂબ જ ભૂલ આપે છે, જમણી આદેશ સૂચવે છે.
  Tentei tbm colocando aspas no caminho completo e não deu certo (não procurei o motivo do erro). Como a opção anterior não funcionou, como segunda opção tive que substituir os espaços vazios que existiam, entre os nomes separados, por um carácter qualquer tipo o_”.
  ઉદાહરણ: DeVirtual Machines” માટે “Virtual_Machines” (depois de aplicado o redicionamento do hd, voltei os nomes como estavam antes).

  Obs.: Antes de tudo, como o comando não estava sendo enxergado, depois de localizá-lo na pasta do VirtualBox, tive que indicar o caminho dele com o comando “પાથ” no prompt (tbm pode fazer isso de forma definitiva na propriedades do sistema).
  ઉદાહરણ: path=C:\Program Files ઓરેકલ VirtualBox

  અને છેવટે, agradeço o postagem do site, pois me ajudou, આભાર.

એક જવાબ છોડો

તમારું ઇમેઇલ સરનામું પ્રકાશિત કરવામાં આવશે નહીં. જરૂરી ક્ષેત્રો સાથે ચિહ્નિત થયેલ છે *