သင့်ရဲ့ Zend PHP ကိုအသိမှတ်ပြုလက်မှတ်ရရှိရန်မည်သို့

ငါ Zend Certified PHP ကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ်ရပြုမည်သို့တစ်ဦးကအကျဉ်းချုပ်နှင့်ကျိုးနွံအကောင့် - ZCPE.

ဖတ်နေ Continue