मोडेमको माध्यमबाट चलाउनको लागि DDNS कन्फिगर गर्दै + राउटर

No-IP र DynDNS बिर्सनुहोस्! तपाईंको राउटरलाई ब्रिज मोडमा काम गर्नुहोस् र DDNS कन्फिगर गर्नुहोस् DNS-O-Matic का साथ.

पढाइ जारी राख्न