DDNS Configuring модем аркылуу айланып өтүү + роутер

Унут Жок, IP жана луп! Сиздин роутер режиминде иштөөнү киргизүүгө жана DNS-O-Matic менен DDNS тарамдатса.

окууну улантуу