Ubuntu मा जाभा स्थापना वा अपडेट गर्नुहोस्

उभान्टुमा जाभा स्थापना गर्न चाहनुहुन्छ परम्परागत र सुरक्षित तरिकाको साथ 4 चरणहरू? यहाँ तेस्रो पक्ष रिपोजिटरीहरू बिना नै यो गर्न छिटो तरीका छ.

पढाइ जारी राख्न