Орнотуп же Ubuntu боюнча Java тактоо

Сен гана Ubuntu менен аман-эсен салттуу боюнча Java орнотуу менен келет 4 кадамдар? Бул жерде үчүнчү жактын сактоочу аркылуу бул эмне үчүн тез амалы касы.

окууну улантуу