, MySQL सपाट दगडी पाट्या पुनर्प्राप्त फक्त .frm आणि .ibd फाइल उपलब्ध आहेत

निराकरण कसे “, MySQL त्रुटी #1146 - सारणी अस्तित्वात नाही” फाइल हलवून झाल्याने .idb (InnoDB) थेट संचयीका दरम्यान (tablespace).

वाचन सुरू ठेवा