Ανακτήσει πίνακες MySQL, όταν υπάρχουν μόνο τα .frm αρχεία ibd και.

Πώς να λύσει “MySQL Error #1146 -Δεν υπάρχει πίνακας” που προκαλείται από τη μετακίνηση αρχείων .IDB (InnoDB) απευθείας μεταξύ των καταλόγων (tablespace).

Συνέχεια ανάγνωσης