ਪੱਟੀ ਬਿਨਾ ਏਕਤਾ, ਆਈਕਾਨ ਜ ਬਟਨ ਨੂੰ ਉਬਤੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਦੇ ਬਾਅਦ

ਵਰਜਨ ਲਈ ਅੱਪਗਰੇਡ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ 16.04 ਕੀ ਉਬਤੂੰ, ਡੈਸਕਟਾਪ / ਡੈਸਕਟਾਪ ਏਕਤਾ ਹੁਣੇ ਹੀ ਖਾਲੀ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਵਾਲਪੇਪਰ, ਕੋਈ ਰੋਕ, ਆਈਕਾਨ ਜ ਬਟਨ ਨੂੰ. ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਵੇਖੋ!

ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਰੀ