ຄວາມສາມັກຄີ sem Barra, ຮູບສັນຍາລັກຫຼືປຸ່ມຫຼັງຈາກການປັບປຸງ Ubuntu

ຫຼັງຈາກການຍົກລະດັບເພື່ອສະບັບເປັນ 16.04 ເຮັດ Ubuntu, Desktop ໄດ້ / Desktop Unity ແມ່ນພຽງແຕ່ເປົ່າ, ພຽງແຕ່ຮູບ, ພາທະນາຍຄວາມທີ່ບໍ່ມີ, ຮູບສັນຍາລັກຫຼືປຸ່ມ. ເບິ່ງວິທີການແກ້ໄຂ!

ສືບຕໍ່ການອ່ານ