सही त्रुटि “डिस्क लेख्ने-सुरक्षित” वा “खराब superblock”

एक माइक्रो एसडी मेमोरी कार्ड ढाँचा प्रयास मौलिक यी त्रुटिहरू टक्कर देखिन्थे. ठिक छ, ठिक छ… वास्तवमा यो प्राथमिक रहन्छ.

पढाइ जारी राख्न

इन्टरनेटमा नक्सा पहुँच गर्न जीपीएस ट्रयाकर सेट

त्यसपछि इन्टरनेट गरेर आफ्नो कार ट्र्याक गर्न आवश्यक, मार्ग निम्न, वास्तविक-समय गति र स्थान? वा अझ जहाँ आफ्नो परिवार मा कसैले थाह tranquil बन्न? यो जाँच!

पढाइ जारी राख्न