ການນໍາໃຊ້ 3GS iPhone ໂດຍບໍ່ມີການ SIM card ແລະຕິດຕັ້ງຄໍາຮ້ອງສະຫມັກບໍ່ໄດ້ສະຫນັບສະຫນູນໂດຍ iOS 6

ໃນນີ້ທ່ານສາມາດເຮັດໃຫ້ມີການ “Untether Jailbreak” ການນໍາໃຊ້ 3GS iPhone ໂດຍບໍ່ມີການ SIM card, ແລະຍັງເບິ່ງວິທີການຕິດຕັ້ງຄໍາຮ້ອງສະຫມັກສໍາລັບການ iOS7 ຫຼື iOS8 ໃນຮຸ່ນເກົ່າ.

ສືບຕໍ່ການອ່ານ